Jupiters BIOSTONE Tourmaline filtre fjerner forureninger fra vandet,
Nedenfor en kort liste over nogle af disse:

  Organiske kemikalier fjernet:  
  Akrylamid Carbon Tetrachloride (CCI4)
  Benzen (C6H6)  1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)
  o-Dichlorobenzen p-Dichlorobenzen
  1,2-Dichloroethan Dichloroethylen 1-1,cis-1,2, trans-1,2
  1,2-Dichloropropan Epichlorohydrin
  Ethylbenzen Ethelyn dibromide
  Styren Tetrachloroehtylene
  Toluene (CH3) Ttriklorethylen 
  1,1,1-Trichloethan THM's samlede trihalomethaner, Cloroform, Bromoform, Bromodichlormethan, Dibromchlormethand
  Vinyl klorider og Xylener  
   
  Uorganisk Kemikalier fjernet:  
  Asbest, bly og kviksølv  
   
   
  Pesticider fjernet  
  Aldicarb Carbofuran
  Chlordan C10H6CI8 Endrin (klorforbindelse)
  Heptachlor Heptachlor epoxide
  Lindan   Methoxychlor and Toxaphen
   
   
  Herbicider fjernet  
   Alachlor Atrazin
  2,4-D Pentachlorphenol   Silvex (2,4,5-TP)
   
  Microber fjernet   
   Giardia lamblia Cryptosporidium og andre
   
   
  Andre stoffer 
   Klor og Klormineraler Farve, lugt og smag
  Turbiditet (uklarhed)    
   
  
     Luk dette vindue


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk dette vindue